MERKEZİ SİSTEMLERİ ve ISITMA AVANTAJLARI

Doğalgaz kullanımında hangisi avantajlı ?
Uzmanlara göre, doğalgaz kullanımının her geçen gün yaygınlaştığı Türkiye´de, merkezi sistem kullanımı hem bina ömrüne hem de vatandaşın cebine katkı sağlımaktadır.
Doğalgazın merkezi sistemle kullanımının önemi, Olası depremlerde merkezi sistemde doğal gaz kullanımı daha az hasar ve can kaybına neden olmaktadır.
Bireysel ısınmanın binanın ısı dengesini bozmakta olup; Münferit ısınma sistemlerinde, bir kat ısınıyor bir kat ısınmıyor. Dairenin birisi az ısınıyor, diğeri çok. Bu da binalarımızda terlemelere neden olmaktadır..
Özellikle mantolanmamış binalarda büyük sıkıntı oluşturmakta olup ; Türkiye´de binalarımızın yüzde 90´nının mantolanmamış binalar olduğu da göze alınırsa konunun önemi daha çok anlaşılmaktadır. Terlemeler zaman içerisinde binaların önce sıvalarının dökülmesine neden olur. Betonarme yapının zayıflamasına sebebiyet verir. Ayrıca en önemlisi bu terlemeler, betonarme yapı içerisindeki demirlerin rutubetlenerek, korozyona uğramasına sebep olup ve betonun mukavemetinin düşmesini sağlamaktadır. Bu durum özellikle olabilecek depremlerde de daha fazla hasarın ve can kaybının artması demektir